کهنگی سرآغاز تازگی

روشهای کهنِ کار با چرم با شیوههای نوین درمیآمیزند و دکمه متولد میشود. دانش طراحی و سرعت و دقت ابزار مدرن در خدمت مهارت دست میآيند و این هنر غنی و  قدیمی جان تازهای میگیرد.

محمد فاتحی و زهرا احسان در سال ۱۳۸۶ بنیان دکمه را گذاشتند.

https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2022/02/Orginality.png
https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2021/03/updated-orginality-fa.png

دستساختههای دکمه با ارادت به هویت بومی و احترام به سلیقهی امروزی، در تعداد محدود و با ظرافت تام طراحی و تولید میشوند.

دکمه با ارائهی طرحی هماهنگ با خواستهی مخاطبانش، سبکی برای زندگی شخصیسازی میکند.

https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2021/03/updated-orginality-fa.png

دستساختههای دکمه با ارادت به هویت بومی و احترام به سلیقهی امروزی، در تعداد محدود و با ظرافت تام طراحی و تولید میشوند.

دکمه با ارائهی طرحی هماهنگ با خواستهی مخاطبانش، سبکی برای زندگی شخصیسازی میکند.

https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2022/02/Orginality.png
https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2021/03/team-title-fa.png
https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2024/02/Moe_Website.jpg
محمد فاتحی
هم بنیانگذار، طراح ارشد، مدیر خلاقیت
https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2021/02/Zahra.jpg
زهرا احسان
هم بنیانگذار، طراح فنی، مدیر تولید و فروش
https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2021/02/Aria.jpg
آریا کسایی
مدیر طراحی گرافیک
https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2024/02/blank-avatar-photo-place-holder-600nw-1095249842.webp
آوین ایازیان ماوی
استالیست، تولید‌کننده محتوا
https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2021/02/Farzaneh-Afrazeh.jpg
فرزانه افرازه
متخصص ساخته های چرمی
https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2021/02/Pantea.jpg
پانته‌آ هاشمی
طراح گرافیک
https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2022/02/Zohreh.jpg
زهره دواچی
مدلساز، متخصص ساخته‌های چرمی

دیزاین
کار دکمه است

اندیشه‌‌ی طراحی ستون اصلی کار و افکار دکمه است. باور این است که با دیزاین دقیق و تناسب درست میان زیبایی و کاربرد، میتوان مطلوب و ماندگار شد.

دکمه ارزش دیزاین و سلیقهی خوب را با استفاده از چرم مرغوب ایرانی، برای شما قابل لمس میکند.

https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2021/03/inspiration-title-fa.png

ایران سرزمین گوناگونیهاست، اقلیمی غنی از مهارتها و سنتها و جلوههای متعدد هنر. دکمه به پشتیبانی این فرهنگ پرمایه، از المانهای بومی ایران برای آفرینش دستساختهها، در ساختاری متفاوت و خلاق استفاده میکند. نامگذاری محصولات نیز برگرفته از نامهای روستاهای سردسیر و گرمسیر کشور است.

https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2022/02/Identity-5-02.jpg
https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2022/02/Identity-15-12.jpg
https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2022/02/Identity-5-12.jpg
https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2021/03/craftman-title-fa.png

دکمه عمر می‌کند

چالش اصلی طراحی، تولید محصولی مقاوم و ماندگار در عین سبکی و راحتیست. محصولی که بخشی از زندگی شود و با گذر عمر، شکل بگیرد. کار کند و بماند.

خلق دستساختههایی که آسیب کمتری به محیط زیست برسانند و عمر کنند و با مصرفگرایی مقابله کنند.

دکمه کاربردِ همیشگی زیباییست.

https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2022/02/Handcrafted.jpg

دست‌ساز یا دست‌دوز؟

در استودیو دکمه، کار از دست جدا نمیشود؛ و به هنگام نیاز از ابزار مدرن و ماشینآلات دوخت دقیق استفاده میشود. تکتک اجزا از مواد باکیفیت و ارزشمند انتخاب میشوند و برآیند کار دستساز و مرغوب است.

دکمه دوست دارد با این رویکرد، در جهت افزایش سطح انتظارات و سلیقهی همگان اثربخش باشد.

Dokmeh is Durable

چالش اصلی طراحی، تولید محصولی مقاوم و ماندگار در عین سبکی و راحتیست. محصولی که بخشی از زندگی شود و با گذر عمر، شکل بگیرد. کار کند و بماند.

خلق دستساختههایی که آسیب کمتری به محیط زیست برسانند و عمر کنند و با مصرفگرایی مقابله کنند.

دکمه کاربردِ همیشگی زیباییست.

https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2021/01/93.jpg

Hand-made or hand-sewn?

در استودیو دکمه، کار از دست جدا نمیشود؛ و به هنگام نیاز از ابزار مدرن و ماشینآلات دوخت دقیق استفاده میشود. تکتک اجزا از مواد باکیفیت و ارزشمند انتخاب میشوند و برآیند کار دستساز و مرغوب است.

دکمه دوست دارد با این رویکرد، در جهت افزایش سطح انتظارات و سلیقهی همگان اثربخش باشد.

https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2021/03/services-fa.png
https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2022/02/Services.png

دکمه
خواست تو

دکمه به جای خریدار، سفارشدهنده دارد. این نگاه، رابطه میسازد و خواسته را به دستساخته وصل میکند. محصولات شخصیسازی میشوند، چون قرار است در زندگی شخصیتان نقش داشته باشند و حالو روز شما را بگیرند.

در اندیشهی طراحی دکمه، هرکس داستان خاص خودش را دارد.

جزئیات مهماند
آنها را تغییر دهید

دکمه منعطف است؛ امکان منحصربفردی که همیشه در اختیار شماست، تغییر جزئیات طرح و شخصیسازی سفارش است:

  • مدل موردنظر را انتخاب کنید؛
  • سایز را به دلخواه تغییر دهید؛
  • ویژگیهای جدید به محصول اضافه کنید؛
  • مواد و یراقی را که دوست دارید از نزدیک انتخاب کنید؛
  • رنگ و بافت دلخواهتان را به دکمه بگویید؛
  • از خواستِ خود و دیزاین دکمه که خاص شماست لذت ببرید.
https://dokmehdesign.com/wp-content/uploads/2021/03/your-life-title-fa.png

وقتی داستان زندگی خود را برای سفارش کار به دکمه میگویید، اهمیت مسائل و نیازهای شما مشخص میشود. همینطور که توضیحات شما کامل میشود، فرایند دیزاین در دکمه پردازش میشود و محصولی متناسب با شما و برای شما طراحی میشود.